HTN

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Lara Fabian - Adagio

2 nhận xét:

Hoàng Hải nói...

Xin chào người bạn ngày xưa
Xóm O tan rã, đò đưa chẳng còn
Giờ đây nhìn núi ngó non
Mỗi người một ngã... sắt son cũng mờ...!

22.11.2014
HOANGHAI

Hồng Long nói...

https://www.youtube.com/watch?list=PLE4IJH_K33IAHmpUbb8kIbZjbUoLQyYn4&v=ftIvRFaiNb8